No Picture
कविता - गझल

बिच्चारा नवरा

कांही म्हणा आम्हां नवर्‍यांचा जन्मच वाईट मिडीयासारखा बायको घेते येताजाता बाईट लग्नाआधी बरी वाटायची, साधी आणि भोळी एका गजर्‍यात देखील हिची, खुलायची खळी माझ्या आईला पाहूनही हिच्या गाली पडायची खळी निवड नाही चुकली आपली, वाटायच […]